naar top
Menu
Logo Print
02/03/2018 - DIMITRI VAN MOERKERCKE

“WIJ GELOVEN ECHT IN EEN ROOKVRIJE TOEKOMST"

Pierre Deraedt over de drastische ommekeer die Philip Morris heeft ingezet

De CEO van Philip Morris, de heer Andre Calantzopoulos, gaf begin 2018 als 'nieuwjaarsambitie' te kennen om in het Verenigd Koninkrijk tegen 2030 geen sigaretten meer te verkopen. Een drastische stap, zo lijkt op het eerste gezicht. Want na dat land zou toch de rest van de wereld moeten volgen? Philip Morris, bekend van Marlboro en L&M, is toch marktleider in een miljardenbusiness? Wij hadden een gesprek met Pierre Deraedt, Director Corporate Affairs voor België en Luxemburg, om een en ander toe te lichten.

 

ZWARE INVESTERINGEN

Philip Morris International erkent dat roken de gezondheid schaadt én dat roken op zich minder en minder sociaal aanvaardbaar is geworden. “Mede daarom hebben we jaren geleden de beslissing genomen om te investeren in onderzoek naar en de ontwikkeling van producten die de schadelijkheid van tabaksgebruik zouden kunnen verminderen.Er werd over de laatste tien jaar meer dan vier miljard dollar geïnvesteerd, er werd een R&D-centrum in Neuchâtel (Zwitserland) gebouwd, en er werden in dit kader meer dan 400 wetenschappers aangeworven. Het is de overtuiging van ons bedrijf en een groeiend aantal experts dat deze potentieel minder schadelijke producten een opportuniteit vormen voor de volksgezondheid. Zo hebben zowel de Department of Health van het Verenigd Koninkrijk als de US Food & Drug Administration zeer recent aangekondigd in hun beleid een belangrijke rol toe te willen schrijven aan e-sigaretten en innovatieve rookloze tabaksproducten die de schade vanhet tabaksgebruik kunnen beperken", vertelt Pierre Deraedt.

STRATEGIE

De IQOS produceert  geen rook maar damp“Wij zijn vastbesloten om de categorie van traditionele tabaksproducten te transformeren en op termijn volledig te vervangen door deze potentieel minder schadelijke producten. Daartoe werken we aan een reeks technologieën die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de huidige volwassen rokers die anders zouden blijven doorroken, zonder dat deze niet-rokers, ex-rokers en jongeren aan zouden moedigen om te starten met roken. Het is één ding om een tabaksproduct te ontwikkelen dat minder gevaarlijk is; het is nog heel iets anders om dat product ook acceptabel en aantrekkelijk te maken voor volwassen rokers zodat ze erop willen overstappen.

Als een product leidt tot minder schade, maar geen enkele roker ervan moet hebben, levert dat heel weinig voordelen op voor de volksgezondheid. Dit zijn grote uitdagingen, maar als ze worden gerealiseerd kunnen ze wel aanzienlijke voordelen met zich meebrengen voor de volksgezondheid.IQOS is de eerste van deze innovatieve rookloze producten die wij in verschillende landen commercialiseren. Alle zullen ze het potentieel hebben om veel minder schadelijk te zijn dan een traditionele sigaret. Zo willen we tot een portfolio komen, waaronder ook e-sigaretten, dat we de rokers kunnen aanbieden."

Transparant wetenschappelijk onderzoek

Het is bekend dat de giftige stoffen in de tabaksrook die vrijkomen bij verbranding de hoofdoorzaak zijn voor ziektes gerelateerd aan tabaksgebruik en, hoewel verslavend, niet de nicotine. Een essentiële eigenschap van IQOS is dat de tabak verwarmd wordt tot een temperatuur ver onder het verbrandingspunt. Op die manier produceert IQOS geen rook, maar damp. Deze bevat gemiddeld 90 tot 95% minder schadelijke stoffen dan sigarettenrook. “Deze bevindingen zijn het resultaat van een transparant beoordelingsprogramma, dat in overeenstemming is met de relevante wetenschappelijke standaarden. De beoordelingsmethoden zijn vergelijkbaar met die van de farmaceutische industrie, met inbegrip van controles voor productontwerp, toxicologische testen, klinische onderzoeken, consumentenperceptie vóór het op de markt brengen en evaluaties na marktintroductie. Zoals voor eender welk nieuw innovatief product is het onvermijdelijk dat epidemiologische data op lange termijn voor IQOS nog niet volledig beschikbaar zijn. Het is nog maar recent in verschillende markten gecommercialiseerd en studies om de langetermijneffecten te evalueren zijn al opgestart." IQOS wordt momenteel al vermarkt in 22 Europese landen en nog eens 16 landen daarbuiten.

the cube

Oproep naar overheid

cube buiten"Wij verwelkomen onafhankelijk onderzoek naar onze rookloze producten, maar het is belangrijk dat dat gebeurt op basis van gevalideerde methodes en adequaat materiaal. IQOS wordt momenteel door verschillende overheidsinstellingen zoals US Food & Drug Administration en het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht. We zien hun resultaten met vertrouwen tegemoet. Wij willen alles in het werk stellen om de traditionele sigaret zo snel mogelijk te vervangen door rookloze alternatieven die de schade van tabaksgebruik kunnen beperken. Ondanks alle beperkende maatregelen en wetgevende restricties, zijn er toch nog in alle landen heel veel rokers.

Zelfs in een land als Australië, waar al een uitstalverbod geldt, de prijs van een pakje tegen de 30 Australische dollar aanleunt (circa 20 euro) en de marktal vertrouwd is met neutrale pakjes, heb je nog een grote groep rokers. De prognose van de Wereldgezondheidsorganisatie is dat er globaal tegen 2030 nog steeds 1 miljard rokers zullen zijn. Wij willen dan ook niet alleen een product op de markt brengen dat minder schadelijk is, maar ook acceptabel is voor de roker, zodat hij niet terug overschakelt naar de sigaret of een duale roker wordt.Dat is nu net de reden waarom wij pleiten voor een wetgevend kader dat standaarden opstelt voor de erkenning van zo'n product en de mogelijkheid biedt om volwassen rokers er correct over te informeren. Wij roepen alle overheden en betrokken instanties op om de rol van deze innovatieve producten grondig te bestuderen en de opportuniteit ervan niet op voorhand neer te halen. Al onze onderzoeken en resultaten zijn raadpleegbaar op de site pmiscience.com.

“Bij de Amerikaanse FDA bijvoorbeeld hebben wij een dossier ingediend dat nu wordt nagekeken. In de VS kun je bij die instantie appliceren om erkend te worden als 'modified risk tobacco product'. Dit gaat enkel over wat je mag zeggen over het product, niet over het al dan niet commercialiseren. Voor het commercialiseren is er een aparte procedure bij diezelfde instantie. Zij vroegen recent advies aan een onafhankelijk comité dat een negatieve beoordeling gaf. Of zo lazen we toch in de pers. Maar eigenlijk was de beoordeling van dat comité heel hoopgevend. Hoewel het inderdaad niet akkoord kon gaan met bepaalde specifieke bewoordingen die wij voorgesteld hadden aangaande de communicatie over het relatieve risico en de relatieve schade, bevestigde het wel dat het volledig overschakelen naar IQOS de blootstelling aan schadelijke stoffen significant vermindert. Wij kijken ernaar uit om verder met de FDA te werken om de nog openstaande vragen te verduidelijken. Met andere woorden, het zogenaamde 'negatieve advies' kan hoogstens als een veeleer terughoudende opstelling worden gezien."

PORTFOLIO

Pierre Deraedt, Director Corporate Affairs Philip Morris: “Wij zijn vastbesloten om de categorie  van traditionele tabaksproducten te transformeren”
Pierre Deraedt, Director Corporate Affairs Philip Morris

Philip Morris werkt momenteel op vier grote productgroepen: een daarvan is op basis van tabak die niet wordt verbrand, maar wel verwarmd (principe bij IQOS). De verbranding ligt aan de basis van het vrijkomen van het grootste deel van de toxische stoffen. De verwarming gebeurt op 300 °C, ruim onder de benodigde temperatuur voor ontbranding, en voorkomt bijvoorbeeld het vrijkomen van teer. Ter vergelijking: sigaretten branden op temperaturen van 600 °C tot 800 °C en hebben tijdens het nemen van een trekje een temperatuur boven de 900 °C. “Door het principe van verwarming in plaats van verbranding toe te passen, zijn we met IQOS erin geslaagd om gemiddeld tot meer dan 90% minder toxische stoffen te laten vrijkomen dan in sigarettenrook. Dat eigen onderzoek is online toegankelijk voor iedereen om na te pluizen. Wij hopen echt dat overheden wereldwijd daartoe overgaan." Bij de tweede groep wordt de tabak niet verwarmd met een elektronisch apparaat zoals bij de eerste: deze groep producten zal qua ritueel nog dichter aanleunen bij het ritueel van een sigaret, alleen heb je op het einde van je 'stick' een klein stukje carbon dat wordt aangestoken. Dat wordt alleen gebruikt als warmtebron maar staat niet in contact met de tabak. Die warmte zal wel de tabak opwarmen en zo ontstaat ook hier een damp. Voor deze producten staat het bedrijf qua R&D echter nog niet zover. “We werken uiteraard ook aan klassieke e-sigaretten en willen hierin echt kwalitatievere en veiligere producten op de markt brengen dan er vandaag al te vinden zijn. Tot slot is er dan nog een productgroep waarbij de damp ontstaat door een chemische reactie: een base en een zuur komen met elkaar in contact bij het gebruik."

CAMPAGNE

Bovenstaande beelden geven een idee van de invulling van de IQOS Store in Amsterdam. Met IQOS is men  erin geslaagd gemiddeld tot meer dan 90% minder toxische stoffen te laten vrijkomen dan in sigarettenrook

De ambitie om naar een rookvrije toekomst te gaan, is er. PMI kan nu onmogelijk terug. “Uiteraard moet je die 'deadline' voor het Verenigd Koninkrijk enigszins nuanceren, dat kan ook 2035 zijn. Het hangt dan ook niet enkel van ons af, maar ook bijvoorbeeld van de overheden. De ambitie is er echter zeker en vast. In 2017 waren ongeveer 40% van onze wereldwijde commerciële en bijna 75% van onze R&D-uitgaven bestemd voor deze innovatieve producten." En waarom er dan voor het VK werd gekozen als 'targetland'? “De e-sigaret is er al veel beter ingeburgerd dan bijvoorbeeld bij ons. De overheid volgt er ook meer het spoor van een innovatief beleid rond roken. Zij hebben ervoor gekozen omde toegankelijkheid tot minder schadelijke alternatieven voor rokers te verbeteren. Wij beseffen dat deze overstap drastisch is, maar als je als bedrijf wil overleven, moet je ook durven te vernieuwen. Wij merken ook dat onze concurrenten hierin (zullen) volgen. De concurrentieomgeving zal automatisch voor een sneeuwbaleffect zorgen. In Japan bijvoorbeeld, de eerste markt waar we de IQOS hebben gecommercialiseerd, is het aantal verkochte sigaretten drastisch gedaald, en hebben we vandaag met IQOS al 14% marktaandeel binnen de totale tabaksmarkt van het land. Dus ja, wij geloven wel degelijk in een rookvrije toekomst."