naar top
Menu
Logo Print

Betrapte winkeldieven zelf bestraffen

Politie hoeft niet langer tussenbeide te komen
magazine

Winkeliers zullen winkeldieven in de toekomst zelf kunnen straffen. Een tussenkomst van de politie is hierbij niet meer noodzakelijk. Meer dan 20.000 winkeldiefstallen worden ieder jaar geregistreerd bij de federale politie, al is de totale omvang nog een stuk groter. Veel handelaars zien de administratieve rompslomp die een klacht met zich meebrengt niet zitten, en dienen geen klacht in. Diefstallen zijn bovendien geen prioriteit voor politie en parket, waardoor er vaak geen vervolging volgt. Daarom werd nu beslist om de winkelier zelf de winkeldief te laten straffen. Wanneer de dader schuld erkent en bereid is een schadevergoeding te betalen, hoeft de politie niet langer tussenbeide te komen om een proces-verbaal op te stellen. Wel moet er een modelformulier worden opgesteld, zodat de politie zware recidivisten kan blijven vervolgen. Het precieze bedrag dat de winkelier kan eisen, is nog niet vastgelegd. In Nederland, waar dit systeem al langer bestaat, bedraagt de vergoeding € 181.